Vážení zákazníci,

týmto si Vás dovoľujeme informovať, že vzhľadom k zmenám, ku ktorým došlo na satelite Astra 23,5

dňa 29.2.2016, týkajúcich sa prerušenia vysielania programov Dajto SD a Doma SD, budú tieto

programy nahradené HD verziami. Z tohto dôvodu sa počet programov v balíku MINI Analóg zmenší

a od 1.3.2015 nebude obsahovať program JOJ PLUS.

Odberateľom balíku MINI Analóg je za rovnaký mesačný poplatok dostupný programový balík MINI

Digitál, ktorý obsahuje 23 digitálnych programov. Na jeho príjem je potrebný televízny prijímač

s DVB –C tunerom alebo prídavné zariadenie SET- TOP BOX DVB-C.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 032/ 771 7698 klapka 1.