Služby

Pripájací aktivačný poplatok

Viazanosť 24 mesiacov – 0,03 €

Viazanosť 12 mesiacov – 33,00 €

Bez viazanosti – 66,00 €

 

Výjazd pracovníkov

Hodina práce – 14,90 € + použitý materiál

Hodina práce (sobota – nedeľa) – 19,90 € + použitý materiál

Cena pripojenia ďalšieho TV prijímača a iné naviac práce použitý materiál + 14.90 € / hod. práce

 

Zmluva

Prepis zmluvy na inú osobu – 3,32 €

Preloženie koncového miesta s 12 mesačnou viazanosťou – ZDARMA

Preloženie koncového miesta bez predĺženia viazanosti – 30,00 €

 

Postihy pri oneskorenom uhrádzaní poplatkov za TKR

Upomienka 1 (doručená elektronickou formou : e- mail, SMS) – 3,00 €

Upomienka 2 (zaslaná písomnou formou) – 5,00 €

Znovu pripojovací poplatok – 19,90 €

Manipulačný poplatok za zaslanie faktúry poštou – 1,20 €

 

Ostatné služby

Aktivačný poplatok – digitál – 7,00 € jednorázovo + mesačne poďla programového balíku

Aktivačný poplatok – digitál (sesterská karta) – 7,00 € +2,00 € mesačne

CAM – 55,00 € jednorázovo

CAM + 24 mesačná viazanosť – 35,00 € jednorázovo

HD (so vstavaným CI slotom) – 89,00 € jednorázovo

HD (bez vstavaného CI slotu) – 59,00 € jednorázovo

Ladenie STB u zákazníka – 14,90 €

Ladenie STB – 5,00 €

 

Upozornenie: Náklady spoločnosti na zriadenie prípojky sú 285,47 €