V rámci digitalizácie nebude možné od 1.1.2017 sledovať program TV JOJ v balíku MINI v analógovej forme. Odporúčame zákazníkom, aby prešli na digitálnu formu prijímania televíznych programov a za tú istú cenu (5,90 € mesačne), môžu sledovať 22 televíznych programov (vrátane TV JOJ) v digitálnej kvalite. Digitálny príjem si zabezpečíte televíznym prijímačom alebo SET-TOP-BOXOM, ktoré majú digitálny DVB-C tuner.