Dňa 1.8.2015 boli do balíku Štandard Digitál v Novom Meste nad Váhom zaradené nové programy –

STV 1HD, STV2 HD, Doma HD a Dajto HD.

Odberatelia balíku Štandard Digitál si môžu programy naladiť na frekvencii 434 MHz, symbolová

rýchlosť: 6900, modulácia: 256 QAM.

Detský program RIK TV v balíku Štandard Digitál

Nový detský program RIK TV je dostupný pre všetkých odberateľov balíku Štandard Digitál na

frekvencii 434 MHz, symbolová rýchlosť: 6900, modulácia: 256 QAM.