Nové Mesto nad Váhom – Digitál

Ponuka platná od 1. 1. 2017. Zmeny v programovej skladbe a cenách vyhradené.